>Waarom wij? >Coaching >Loopbaanadvies >Job marketing >Trainingen >Links >Homepage >Contact... kun je me plaatsen op Barbados ...?

logo Ter Hofstede

O U T P L A C E M E N T
 

Outplacement is in deze tijd van laagconjunctuur (helaas) het meest actuele en meest gevraagde onderdeel van de activiteiten van Ter Hofstede coaching & advies.

Outplacement begeleidt in principe één of meerdere mensen bij hun overgang van de ene werkgever naar de andere. Bij outplacement is het zaak om de talenten en omstandigheden van werknemers goed te observeren en te analyseren. En soms om te buigen, zodat de kans op het vinden van een nieuwe baan en het goed functioneren daarin, optimaal is. Outplacement dient zich vaak aan bij reorganisaties, fusies of bij conflictsituaties.

Ter Hofstede coaching & advies kan in dit outplacement-proces een grote toegevoegde waarde bieden.

Ter Hofstede coaching & advies heeft inzicht in het functioneren van ondernemingen en afdelingen. Zowel bij de organisatie die verlaten wordt als die waar de persoon toe zal treden.

Ter Hofstede coaching & advies biedt een outplacement-begeleiding aan voor de duur van twaalf maanden. Het traject bestaat uit een startperiode van zes maanden die, indien gewenst, verlengd kan worden met twee vervolgperiodes. De opdrachtgever heeft hierin het laatste woord.

Ter Hofstede coaching & advies kent, nadat een werknemer bij een nieuw bedrijf geplaatst is, een garantieperiode van drie maanden. Dit houdt in dat indien de plaatsing binnen die drie maanden teruggedraaid wordt, de werknemer weer in de begeleiding wordt opgenomen voor de restduur van de overeenkomst, gerekend vanaf de plaatsing.


terug naar homepage